Οδηγίες


Γενικές οδηγίες

Έχετε υπόψη σας ότι πρόκειται για λεξικό και όχι για αυτόματο μεταφραστή. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αναζητάτε μια λέξη κάθε φορά. Αν εισάγετε στο πεδίο αναζήτησης περισσότερες λέξεις ή φράσεις, θα ανευρεθεί μόνο η πρώτη λέξη.
Το σύστημα δεν κάνει διάκριση μεταξύ κεφαλαίων και πεζών και δεν λαμβάνει υπ’ υπόψη τυχόν τόνους ή ορθογραφικά σημάδια.


Ελληνικοί χαρακτήρες

Προκειμένου να πληκτρολογήσετε ελληνικούς χαρακτήρες, εφόσον δεν διαθέτετε Ελληνικό πληκτρολόγιο υπάρχουν ακόμα δύο τρόποι:
1) Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εικονικό πληκτρολόγιο που εμφανίζεται κλικάροντας πάνω στο εικονίδιο με μορφή πληκτρολογίου που βρίσκεται μεταξύ του πλαισίου αναζήτησης και του πλήκτρου «αναζήτηση».
2) Μπορείτε να πληκτρολογήσετε το προς αναζήτηση λήμμα με λατινικούς χαρακτήρες σε greeklish κάνοντας χρήση του παρακάτω πίνακα μετατροπής. Ουσιαστικά, επίθετα και αντωνυμίες.

Τα Ελληνικά ουσιαστικά, επίθετα και αντωνυμίες αναζητούνται στην ονομαστική του αρσενικού, στον ενικό αριθμό.
Τα Ιταλικά ουσιαστικά, επίθετα και αντωνυμίες αναζητούνται απλώς στον αρσενικό τύπο.


Ρήματα

Τα Ελληνικά ρήματα αναζητούνται στο πρώτο πρόσωπο του Ενεστώτα Οριστικής, Ενεργητικής ή Παθητικής φωνής.
Τα Ιταλικά ρήματα αναζητούνται στο απαρέμφατο Ενεστώτα της Ενεργητικής φωνής.


Εκφράσεις και αναφορές

Οι ιδιωματικές φράσεις, οι εκφράσεις και οι αναφορές εμφανίζονται κάτω από τα διάφορα λήμματα που τις αποτελούν, αποκλείοντας τις λιγότερο σημαντικές λέξεις. Η φράση «bello di sera bel tempo si spera» αναγράφεται κάτω από το ρήμα sperare, κάτω από τα ουσιαστικά tempo και sera, είτε κάτω από το επίθετο bello, ενώ δεν εμφανίζεται ούτε κάτω από την πρόθεση di, ούτε κάτω από το μόριο si, διότι θα δυσχεραινόταν η αναζήτηση στο λεξικό.


Ομόγραφα

Όταν η αναζήτηση παράγει περισσότερα αποτελέσματα, στην περίπτωση δηλαδή ομόγραφων λημμάτων, εμφανίζεται το πρώτο λήμμα που ανευρέθηκε που περιέχει ένα τμήμα αποσαφήνισης που επιτρέπει την πλοήγηση μεταξύ των ομογράφων λημμάτων.
Με τους συνδέσμους «προηγούμενο λήμμα» και «επόμενο λήμμα» μπορείτε να περνάτε στα παρακείμενα λήμματα εμφανίζοντας έτσι τα πιθανά ομόγραφα.


Χαρακτήρες «μπαλαντέρ»

Κατά την αναζήτηση μπορείτε να χρησιμοποιείτε χαρακτήρες «μπαλαντέρ» όπως «?» (ερωτηματικό) και «*» (αστερίσκος). Το ερωτηματικό (?) αντικαθιστά έναν χαρακτήρα. Παράδειγμα, την εγγραφή «l?na» θα την βρει ως lana και luna. Ο αστερίσκος αντικαθιστά άπειρο αριθμό χαρακτήρων. Παράδειγμα, η εγγραφή «delitt*» θα βρει τα λήμματα delitto delittuosamente, delittuosità, delittuoso.
Προκειμένου να αποφευχθεί υπερβολικός αριθμός αποτελεσμάτων, αυτή η δυνατότητα περιορίζεται σε αναζητήσεις που περιέχουν τουλάχιστον 4 ειδικούς χαρακτήρες. Παράδειγμα η εγγραφή «del*» δεν γίνεται αποδεκτή, ενώ η εγγραφή «deli*» γίνεται.


Τι να κάνετε σε περίπτωση μη ανεύρεσης ενός λήμματος

Αν η αναζήτησή σας δεν αποφέρει κανένα αποτέλεσμα, προτού παραιτηθείτε, σας συνιστούμε τα εξής:
α) ελέγξτε αν πληκτρολογήσατε σωστά το αναζητούμενο λήμμα;
β) επαναλάβετε την αναζήτηση τσεκάροντας το τετραγωνάκι «Αναζήτηση σε κλιτούς τύπους» (Χαρακτηριστικό που δεν έχει ακόμη εφαρμογή)
γ) αν έχουν χρησιμοποιηθεί χαρακτήρες «μπαλαντέρ», επαναλάβετε την αναζήτηση μειώνοντας τον αριθμό των ειδικών χαρακτήρων
δ) κλικάρετε την ένδειξη «Ξεφύλλισε το λεξικό» και αναζητήστε στον κατάλογο των λημμάτων τυχόν αντίστοιχες εγγραφές ή παρόμοια λήμματα