Πολιτική προσωπικών δεδομένων


Το παρόν πληροφοριακό σημείωμα περιγράφει την πολιτική προσωπικών δεδομένων και της διαχείρισης πληροφοριών που εφαρμόζει ο ιστότοπός μας.

Παρόλο που η εταιρεία μας έχει την καταστατική έδρα της εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των χρηστών μας και, ως εκ τούτου, τηρούμε το πνεύμα και τους νόμους που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και ειδικότερα το Ενιαίο Κείμενο περί Προσωπικών Δεδομένων (Νομοθετικό διάταγμα 30ής Ιουνίου 2003, αρ. 196, "Κώδικας που αφορά την προστασία προσωπικών δεδομένων", που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αριθ. 174 της 29ης Ιουλίου 2003).

Συλλεχθείσες πληροφορίες

Στην ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε δύο είδη δεδομένων:
α) ανάλυση του αρχείου καταγραφής του Διακομιστή Ιστού (ανάλυση της κυκλοφορίας)
β) Τα στοιχεία εγγραφής του επισκέπτη (Πληροφορίες χρήστη) που παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες, οι οποίοι συμπληρώνουν οποιοδήποτε έντυπο εγγραφής στον ιστότοπο.

Ανάλυση κυκλοφορίας

Ο ιστότοπός μας συλλέγει συνήθως πληροφορίες σχετικές με τη δραστηριότητα του ιστότοπου: στοιχεία όπως, αριθμό επισκεπτών, επισκεπτόμενες σελίδες, προέλευση χρηστών, σε ποια banner έχουν κλικάρει κ.λπ.

Αυτή η ανάλυση είναι:
α) συλλογή πληροφοριών σε μορφή συγκεντρωτική και ανώνυμη, οπότε κανένα προσωπικό δεδομένο δεν συνδέεται με αυτές, εκτός από την προέλευση του χρήστη που μας χρειάζεται προκειμένου να ανταμείψουμε τους συνεργάτες μας.
β) συλλογή μέσω χρήσης του αρχείου καταγραφής του Διακομιστή Ιστού (Server Web) και μέσω cookies.
γ) χρησιμοποιείται για να σχεδιάσουμε καλύτερα τον ιστότοπό μας, να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας προς τους πελάτες και μας επιτρέπει να αμείβουμε τυχόν συνεταίρους μας.

Συνεχίζεται παρακάτωΈνα αρχείο καταγραφής web server είναι ένα αρχείο στο οποίο καταγράφεται η δραστηριότητα του ιστότοπου. Ένα cookie είναι ένα μικρό τμήμα πληροφοριών που μια ιστοσελίδα μπορεί να στείλει στον υπολογιστή του επισκέπτη που αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του χρήστη. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να παρακολουθούμε επαναλαμβανόμενες επισκέψεις στον ιστότοπό μας. Παρά το γεγονός ότι έχουμε εκχωρήσει ένα cookie στον υπολογιστή του επισκέπτη, η ταυτότητα χρήστη παραμένει άγνωστη σε μας, εκτός εάν ο επισκέπτης μας την δηλώσει σαφώς με την καταχώρησή του ως εγγεγραμμένου χρήστη.

Πάντα σε ανώνυμη και συγκεντρωτική μορφή, συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν την διεύθυνση IP του χρήστη, τον τύπο του προγράμματος περιήγησης(browser), το λειτουργικό σύστημα, την ανάλυση της οθόνης και τόπο προέλευσης. Καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν μας επιτρέπει να ανατρέξουμε στην ταυτότητα του επισκέπτη.

Παρά το γεγονός ότι η διεύθυνση IP επιτρέπει, θεωρητικά, να αναγνωρίσουμε τον χρήστη, μια τέτοια αναζήτηση μπορεί να αναληφθεί μόνο από το δικαστικό σώμα το οποίο μπορεί να διαθέσει τις απαραίτητες πληροφορίες στους Παρόχους της σύνδεσης στο Διαδίκτυο.
Υπενθυμίζεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών Διαδικτύου διατηρούν αρχεία καταγραφής (log files), στη διάθεση των αρμόδιων αρχών, για μια σειρά ετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 21 Μαΐου 2004 αρ.218 και των μεταγενέστερων τροποποιήσεων.

Πληροφορίες χρήστη

Σε κάποιες σελίδες του ιστοτόπου μας, συλλέγουμε πληροφορίες προσωπικών δεδομένων. Αν ο χρήστης επικοινωνήσει μαζί μας για να θέσει κάποια ερώτηση, να ζητήσει έναν υπολογισμό δαπάνης, να παραγγείλει ένα προϊόν, να κατεβάσει κάποιο λογισμικό, τα δεδομένα αυτά μας χρειάζονται για να ανταποκριθούμε στα παραπάνω αιτήματα, όπως, για παράδειγμα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να απαντήσουμε.

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, e-mail, πληροφορίες για τις αποστολές, αριθμό τηλεφώνου και τυχόν σχόλια του επισκέπτη.

Οι πληροφορίες χρήστη επεξεργάζονται μόνο από το προσωπικό μας και, σε καμία περίπτωση, δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός από ό,τι είναι απολύτως αναγκαίο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και, όταν ακόμη συμμερίζονται με τρίτους, υπόκεινται σε σύμβαση εμπιστευτικότητας με τον όρο ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την εκτέλεση της συναλλαγής. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται μόνο για διοικητικούς σκοπούς, όπως αποστολή υλικού, είσπραξη οφειλόμενου ποσού και τιμολόγηση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Συλλέγουμε το ελάχιστο δυνατόν από τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για τους νόμιμους επιχειρηματικούς μας σκοπούς και λαμβάνουμε τα ενδεδειγμένα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια, η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών αυτών.

Συνεχίζεται παρακάτωΧρήση των πληροφοριών

Τα δεδομένα χρήστη μπορούν να μοιραστούν μεταξύ των εργαζομένων μας προκειμένου να ανταποκριθούμε και να εκτελέσουμε μια υπηρεσία, να προβούμε σε πληρωμές ή σε διαδικασίες παροχής των παραγγελθέντων προϊόντων.

Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών, μόνο για να απαντήσουμε σε χρήστες e-mail που λαμβάνουμε και να παράσχουμε τις υπηρεσίες ή την τεχνική υποστήριξη που μας ζητείται.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών προστατεύονται έναντι ενδεχόμενης παρείσφρησης αγνώστων. Για την αποτροπή μιας μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, για να διατηρηθεί η επιμέλεια των δεδομένων, καθώς και για να διασφαλιστεί η ορθή χρήση των πληροφοριών, έχουμε θέσει σε εφαρμογή τις ενδεδειγμένες επιχειρηματικές διαδικασίες, καθώς και τα κατάλληλα και ηλεκτρονικά μέσα για τη διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγουμε.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μπορούν, ωστόσο, να γνωστοποιούνται κατόπιν αιτήματος των αρχών ή των αρμοδίων υπηρεσιών στο πλαίσιο δικαστικής έρευνας ή ερευνών για την δίωξη του ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Παρ’ όλες τις δυνατές προφυλάξεις, καμία μετάδοση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί να θεωρηθεί απολύτως ασφαλής, οπότε δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη εμπιστευτικότητα των μεταδιδόμενων πληροφοριών. Η αποστολή αυτών των πληροφοριών γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη και κίνδυνο του επισκέπτη.

Υπεύθυνος της επεξεργασίας

Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας των δεδομένων είναι ο κ Enrico Olivetti, ο οποίος είναι στη διάθεσή σας για κάθε ζήτημα που άπτεται των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Δικαίωμα τροποποίησης των όρων

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ανά πάσα στιγμή χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε προηγούμενη ειδοποίηση. Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους στον ιστότοπο.


1-Sep-13