Ποιοι Είμαστε

Η ιστοσελίδα του online Ιταλικού Λεξικού ανήκει στην:

Olivetti Media Communication
403, bgy Vizal Sto. Cristo
Candaba (Pampanga)
2013 Philippines

Συντάκτης του λεξικού είναι ο Καθ. Enrico Olivetti, ο οποίος συντονίζει τις εργασίες και είναι Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής.
Στην έκδοση αυτή συνεργάστηκαν επιφανείς μελετητές της Ιταλικής γλώσσας, φιλολογίας και κουλτούρας αμισθί και σε εθελοντική βάση.
Όσοι επιθυμείτε να συνεισφέρετε με τις γνώσεις σας, παρακαλώ στείλτε με e-mail στον συντάκτη με πλήρες βιογραφικό σημείωμα για την αξιολόγηση των γνώσεων σας.


Συνεχίζεται παρακάτω
Προς το παρόν, το προσβάσιμο έργο στην ιστοσελίδα αποτελείται από τα εξής:
Ελληνο-Ιταλικό Λεξικό
-   45.969 λήμματα
-   46.212 υπολήμματα
- 114.478 έννοιες
- 114.504 μεταφράσεις
-    1.318 παραδειγματικές φράσεις
-    1.112 όρους και σύνθετες λέξεις
-          3 παροιμίες

Ιταλο-Ελληνικό Λεξικό
-   53.086 λήμματα
-   58.489 υπολήμματα
- 149.785 έννοιες
- 149.885 μεταφράσεις
-    1.957 παραδειγματικές φράσεις
-    1.765 όρους και σύνθετες λέξεις
-          2 παροιμίες


Ιταλικό Λεξικό

Προς το παρόν το λεξικό αυτό περιλαμβάνει περισσότερα λήμματα από οποιοδήποτε άλλο λεξικό που κυκλοφορεί στο εμπόριο και σκοπεύουμε να το εμπλουτίσουμε περαιτέρω με την προσθήκη νέων όρων. Έχουμε συγκεντρώσει ένα πλήθος αποφθέγματα, εκφράσεις, ιδιωματισμούς, παροιμίες και γνωμικά, ενώ ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσεκτική επιλογή νέων αποφθεγμάτων και παραδειγμάτων για τον εμπλουτισμό διαφόρων λημμάτων.


Συζυγίες & Κλίσεις της Ιταλικής

Σύντομα πρόκειται να εισάγουμε τη δυνατότητα κλίσης των ιταλικών λέξεων. Με αυτό το νέο χαρακτηριστικό θα μπορείτε να δείτε την κλίση επιθέτων και ουσιαστικών και τη συζυγία των ρημάτων, αλλά και να αναζητήσετε μια λέξη μέσω των κλιτών μορφών της.


Ιταλική λογοτεχνία

Συγκεντρώνουμε και ψηφιοποιούμε ορισμένα έργα Ιταλών ποιητών και συγγραφέων τα οποία και θα δημοσιεύσουμε όταν ο αριθμός τους είναι αρκετός.
Καλούμε τους χρήστες μας που διαθέτουν ψηφιοποιημένα έργα ελεύθερης χρήσης (που δεν προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα) να τα στείλουν προς δημοσίευση.