Ιταλοελληνικό λεξικόDonazione
Πηγαίνετε στο ελληνο-ιταλικό λεξικό


xeròbio  
αρσενικό επίθετο και ουσιαστικό

Προσφορά I.P.A.: [kseˈrɔbjo]

1 ξηρόφιλος
2 φυτό που ζει σε ξερικό περιβάλλον
3 ξερόφιλος


permalink
Συνεχίζεται παρακάτω

<<  xeres xerocopia  >>


Sfoglia il dizionario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

xenofobia (θηλ.ουσ)
xenofobo (ουσ αρσ )
xenofobo (επίθ.)
xenomania (θηλ.ουσ)
xeres (ουσ αρσ )
xerobio (αρσ. επίθ και ουσ)
xerocopia (θηλ.ουσ)
xerocopiare (ρ. μτβ.)
xerofita (θηλ.ουσ)
xeroftalmia (θηλ.ουσ)
xeroftalmico (επίθ.)
xeroftalmo (ουσ αρσ )
xerografia (θηλ.ουσ)
xerografico (επίθ.)
xerosi (θηλ.ουσ)
xerotermo (επίθ.)
xifoforo (ουσ αρσ )
xifoide (ουσ αρσ και θηλ.)
xifoide (επίθ.)
xilema (ουσ αρσ )

Περιηγηθείτε στο Ιταλο-Ελληνικό Λεξικό από:

---CACHE---