Ιταλοελληνικό λεξικόDonazione
Πηγαίνετε στο ελληνο-ιταλικό λεξικό


Sfoglia il dizionario

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

xantène (ουσ αρσ ) xerogràfico (επίθ.)
xàntico (επίθ.) xeròsi (θηλ.ουσ)
xantìna (θηλ.ουσ) xerotèrmo (επίθ.)
xantismo (ουσ αρσ ) xifòforo (ουσ αρσ )
xantoficèe (θηλ. ουσ πληθ.) xifòide (ουσ αρσ και θηλ.)
xantofìlla (θηλ.ουσ) xifòide (επίθ.)
xantòma (ουσ αρσ ) xilèma (ουσ αρσ )
xantomatòso (επίθ.) xilemàtico (επίθ.)
xantopsìa (θηλ.ουσ) xilène (ουσ αρσ )
xenìa (θηλ.ουσ) xilòfago (επίθ.)
xèno (ουσ αρσ ) xilofonìsta (ουσ αρσ και θηλ.)
xenodòchio (ουσ αρσ ) xilòfono (ουσ αρσ )
xenofobìa (θηλ.ουσ) xilografìa (θηλ.ουσ)
xenòfobo (ουσ αρσ ) xilògrafo (ουσ αρσ )
xenòfobo (επίθ.) xilòlo (ουσ αρσ )
xenomania (θηλ.ουσ) xilologìa (θηλ.ουσ)
xeres (ουσ αρσ ) xilòsio (ουσ αρσ )
xeròbio (αρσ. επίθ και ουσ) xòanon (ουσ αρσ )
xerocòpia (θηλ.ουσ) yacht (ουσ αρσ )
xerocopiàre (ρ. μτβ.) yak (ουσ αρσ )
xeròfita (θηλ.ουσ) yankee (ουσ αρσ και θηλ.)
xeroftalmìa (θηλ.ουσ) yard (ουσ αρσ )
xeroftàlmico (επίθ.) yatagàn (ουσ αρσ )
xeroftàlmo (ουσ αρσ ) yemenìta (ουσ αρσ και θηλ.)
xerografìa (θηλ.ουσ) yemenìta (επίθ.)

Pagina precedentePagina successiva

Περιηγηθείτε στο Ιταλο-Ελληνικό Λεξικό από: